Strona główna ZSP 10
Strona startowa
Nasza oferta
Nasza oferta
Aktualności
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz
Galeria
Galeria
Kontakt
Kontakt
eDziennik
eDziennik
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI - »ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2015/16

Ważne terminy w roku szkolnym 2016/2017

01-09-2016 czwartek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
07-09-2016 środa Zebrania z rodzicami
14-10-2016 piątek Ślubowanie klas pierwszych
03-11-2016 czwartek Konsultacje
06-12-2016 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
08-12-2016 czwartek Zebrania i konsultacje
05-01-2017 czwartek Wystawienie ocen półrocznych
21-03-2017 wtorek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
29-03-2017 środa Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
20-04-2017 czwartek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
28-04-2017 piątek Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
19-05-2017 piątek Wystawienie ocen proponowanych
23-05-2017 wtorek Zebrania z rodzicami i konsultacje
14-06-2017 środa Wystawienie ocen końcowych
23-06-2017 piątek Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31-10-2016 poniedziałek
02-05-2017 wtorek
08-05-2017 poniedziałek
16-06-2017 piątek

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik