Strona główna ZSP 10
Strona startowa
Nasza oferta
Nasza oferta
Aktualności
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz
Galeria
Galeria
Kontakt
Kontakt
eDziennik
eDziennik
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI - »ELEKTRONIK«

Oferta 2016/2017:

Oferta 2016/2017Technik elektronikTechnik mechatronikTechnik informatykTechnik teleinformatykLO - klasa sportowa

Technik mechatronik

 Technik mechatronik

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.
Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
   
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
   
 • obsługa i programowanie sterowników PLC,
   
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
   
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
   
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
   
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym(np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
   
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
   
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą(np. usługową)w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.


 

Kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
     1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych.
 
     2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych.
 
     3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
 
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
     1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
     2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
     1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
     2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
     3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.


Biuletyn Informacji Publicznej