Strona główna ZSP 10
Strona startowa
Nasza oferta
Nasza oferta
Aktualności
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz
Galeria
Galeria
Kontakt
Kontakt
eDziennik
eDziennik
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI - »ELEKTRONIK«

Oferta 2016/2017:

Oferta 2016/2017Technik elektronikTechnik mechatronikTechnik informatykTechnik teleinformatykLO - klasa sportowa

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych); firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym); firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).


 

Kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.
 
     1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych.
 
     2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych.
 
     3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych.
 
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 
     1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.
 
     2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych.
 
     3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
 
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
 
     1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych.
 
     2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych.
 
     3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi.


Biuletyn Informacji Publicznej