Strona główna ZSP 10
Strona startowa
Nasza oferta
Nasza oferta
Aktualności
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz
Galeria
Galeria
Kontakt
Kontakt
eDziennik
eDziennik
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI - »ELEKTRONIK«

Projekt „Elektronik przyszłości”

Projekt "Elektronik przyszłości"

 

Projekt „Elektronik przyszłości”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Budżet projektu: 1 382 580,00 PLN

W ramach projektu ogłoszono postępowanie na przeprowadzenie szkolenia pn. „Nowoczesne metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej z elementami języka angielskiego technicznego.”

Dokumentacja przetargowa

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP10 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, wyjazd naukowy do Parku Technologicznego IPC we Włocławku oraz zapewnienie 4-tygodnioych staży zawodowych u pracodawców. Uzupełnieniem działań w projekcie jest wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego i zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych.

Projektem objęci zostaną uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektronik, technik mechatronik i technik teleinformatyk.

Główne zadania:

 • szkolenia z zakresu nowoczesnych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem IPC*,
   
 • wyjazd naukowy do najnowocześniejszego Centrum Technologicznego IPC w Polsce, jako uzupełnienie szkoleń,
   
 • zakup specjalistycznych stanowisk do montażu i napraw pakietów elektronicznych oraz komputerów do pracowni zawodowej,
   
 • zajęcia z doradcą zawodowym z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości przygotowujące młodzież do wejścia na rynek pracy,
   
 • 4-tygodniowe płatne staże zawodowe u pracodawców.

* IPC to międzynarodowe stowarzyszenie producentów świadczących usługi w przemyśle elektronicznym. Jednocześnie, to najważniejsza organizacja zrzeszająca firmy EMS (ang. Electronic Manufacturing Services), której celem jest ujednolicenie standardów jakości produkcji, montażu i serwisu sprzętu elektronicznego.

Szkolenie
„Nowoczesne metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej z elementami języka angielskiego technicznego”

Szkolenia dla uczniów
2016/2017 2017/2018
05.11.2016÷10.11.2016 12.09.2017÷16.09.2017
13.12.2016÷17.12.2016 04.11.2017÷09.11.2017
07.02.2017÷11.02.2017 09.01.2018÷13.01.2018
07.03.2017÷11.03.2017 06.03.2018÷10.03.2018
06.06.2017÷10.06.2017 17.04.2018÷21.04.2018
Szkolenia dla nauczycieli
2016/2017
05.11.2016÷10.11.2016
13.12.2016÷17.12.2016

W dniach od 5 do 10 listopada 2016 r. odbyło się pierwsze szkolenie, w którym uczestniczyła 10-osobowa grupa uczniów klasy 3Te (technik elektronik) oraz dwoje nauczycieli przedmiotów zawodowych – pani Ilona Sudaj i pan Tomasz Kąkolewski.

Nowoczesne metody lutowania Nowoczesne metody lutowania

Zobacz galerię zdjęć »

Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Rok szkolny 2016/2017
W dniachGodziny
2016-10-3108:00-12:00
2016-11-1513:00-15:00
2016-11-1813:00-15:00
2016-11-2213:00-15:00
2016-11-2513:00-15:00
2016-11-2913:00-15:00
2016-12-0213:00-15:00
2016-12-0613:00-15:00
2016-12-0913:00-15:00
2016-12-1313:00-15:00
2016-12-1613:00-15:00
2017-01-1013:00-15:00
2017-01-1313:00-15:00
2017-02-0713:00-15:00
2017-02-1013:00-15:00
2017-02-1413:00-15:00
2017-02-1713:00-15:00
2017-02-2113:00-15:00
2017-03-0713:00-15:00
2017-03-1013:00-15:00
2017-03-1413:00-15:00
2017-03-1713:00-15:00
2017-03-2113:00-15:00
2017-04-0713:00-15:00
2017-04-1113:00-15:00
2017-04-2113:00-15:00
2017-05-0513:00-15:00
2017-06-0613:00-15:00
2017-06-0913:00-15:00
Rok szkolny 2017/2018
W dniachGodziny
2017-09-2613:00-15:00
2017-09-2913:00-15:00
2017-10-0313:00-15:00
2017-10-0613:00-15:00
2017-10-1713:00-15:00
2017-10-2013:00-15:00
2017-11-1413:00-15:00
2017-11-1713:00-15:00
2017-11-2113:00-15:00
2017-11-2413:00-15:00
2017-12-0513:00-15:00
2017-12-0813:00-15:00
2018-01-0913:00-15:00
2018-01-1213:00-15:00
2018-01-1613:00-15:00
2018-01-1913:00-15:00
2018-01-2313:00-15:00
2018-02-2013:00-15:00
2018-02-2313:00-15:00
2018-03-0613:00-15:00
2018-03-0913:00-15:00
2018-03-1313:00-15:00
2018-03-1613:00-15:00
2018-03-2013:00-15:00
2018-04-1013:00-15:00
2018-04-1313:00-15:00
2018-04-1713:00-15:00
2018-05-0413:00-15:00
2018-06-0513:00-15:00
2018-06-0813:00-15:00