ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«Liceum Ogólnokształcące

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom absolwentów łódzkich szkół podstawowych, przywracamy nabór do LV Liceum Ogólnokształcącego.

Zgodnie z tradycją i renomą naszej szkoły, potwierdzoną wysokimi wynikami egzaminu maturalnego, w szczególności z matematyki, proponujemy kształcenie w dwóch klasach:

1La: matematyka – informatyka - język angielski

1Lb: matematyka – informatyka - fizyka