ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Ważne terminy w roku szkolnym 2017/2018

2017-09-04 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego
2017-09-07 czwartek Zebrania z rodzicami
2017-10-15 niedziela Ślubowanie klas pierwszych
2017-10-26 czwartek Konsultacje
2017-12-05 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
2017-12-07 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2017-12-23 2017-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2018-01-04 czwartek Wystawienie ocenpółrocznych
2018-01-29 2018-02-11 Ferie zimowe
2018-03-20 wtorek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
2018-03-22 czwartek Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
2018-03-29 2018-04-03 Wiosenna przerwa świąteczna
2018-04-19 czwartek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
2018-04-27 piątek Zakonczenie roku szkolnego dla klas maturalnych
2018-05-18 piątek Wystawienie ocen proponowanych
2018-05-22 wtorek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2018-06-14 czwartek Wystawienie ocen końcowych
2018-06-22 piątek Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2018-04-30 poniedziałek
2018-05-02 środa
2018-05-04 piątek
2018-05-08 wtorek
2018-06-01 piątek

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik