ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Ważne terminy w roku szkolnym 2023/2024

2023-09-04 poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2023-09-11 poniedziałek Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych
2023-09-12 wtorek Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i piątych
2023-10-16 poniedziałek Ślubowanie klas pierwszych (godz. 14:00)
2023-10-23 2023-11-17 Praktyki zawodowe w klasach czwarte
2023-11-08 środa Konsultacje
2023-12-12 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
2023-12-14 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2023-12-23 2023-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2024-01-19 piątek Wystawienie ocen półrocznych
2024-01-29 2024-02-11 Ferie zimowe
2024-03-19 wtorek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
2024-03-21 czwartek Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
2024-03-28 2024-04-02 Wiosenna przerwa świąteczna
2024-04-03 2024-04-30 Praktyki zawodowe w klasach trzecich
2024-04-19 piątek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
2024-04-26 piątek Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
2024-05-14 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
2024-05-16 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2024-06-13 czwartek Wystawienie ocen końcowych
2024-06-21 piątek Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2024-05-02 czwartek
2024-05-09 czwartek
2024-05-13 poniedziałek
2024-05-31 piątek

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik