ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej

DZIEDZICTWO PATRIOTYCZNE AK

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi na realizację projektu edukacyjnego
„Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”.

Łódzki projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.
Główne cele projektu:

 • Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych
 • Budowanie więzi z krajem ojczystym i społecznością lokalną
 • Poznanie historii Armii Krajowej w miejscach w których dokonywały się walki partyzanckie w czasie  II wojny światowej
 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia

W obecnym roku szkolnym ( III edycja projektu ) realizowane będą następujące działania:

 • przeprowadzenie konkursu wiedzy o Armii Krajowej,
 • wyjazd młodzieży z łódzkich szkół szlakiem walk Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego „ Hubala”
 • odbędzie się konferencja naukowo-dydaktyczna przygotowana we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Archiwum Państwowym w Łodzi.

W kwietniu 2015 roku łódzki projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Pani Hanny Zdanowskiej.

Łódzkie szkoły liderzy projektu:

 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • IX Liceum Ogólnokształcące,
 • XII Liceum Ogólnokształcące,
 • XV Liceum Ogólnokształcące,
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące,
 • XX Liceum Ogólnokształcące,
 • XXI Liceum Ogólnokształcące,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22,
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

W I edycji w roku szkolnym 2012/2013 podjęto następujące działania:

 • wyjazd z uczniami z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych szlakiem walk w Okręgu Łódź AK – 1.10.2012 r.,
 • przygotowanie i udostępnienie zwiedzającym wystawy „Ordery i odznaczenia żołnierzy AK”, wystawa funkcjonuje w łódzkich szkołach od maja 2013 r.,
 • wyjazd na trzydniową wycieczkę na Wykus w maju 2013 r.,
 • przeprowadzenie konkursu „Wiedzy o Armii Krajowej” (kwiecień-wrzesień 2013 r.),
 • zorganizowanie uroczystego podsumowania I edycji w XXXIII LO - 27 września 2013 r.

Podczas  II edycji w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano następujące działania:

 • wyjazd zwycięzców konkursu i ich opiekunów do Kostiuchnówki w listopadzie 2013 r.
 • wyjazd uczniów z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych w miejsca walk Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury Nurt czerwiec 2014 r.,
 • przeprowadzenie konkursu wiedzy o Armii Krajowej (kwiecień - październik 2014 r.),
 • wyjazd na wycieczkę patriotyczną Sobibór 2014 (wrzesień 2014 r.),
 • prezentowanie w kolejnych szkołach wystawy „Ordery i odznaczenia Żołnierzy AK” (XVIII LO, XXXIII LO),
 • przeprowadzenie uroczystego podsumowanie II edycji w II LO - 21 października 2014 r.

Działania edukacyjne podjęte w ramach projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”, należy uznać za wyjątkowe i wartościowe ponieważ:

 • Wiedzę o dawnych czasach uczniowie czerpią od osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia historyczne, młodzież zdobywa nowe informacje i utrwala posiadane wiadomości, poddaje ocenie zdobyty materiał pod względem historycznym.
 • Wiedzę i umiejętności uczniowie uzyskują w miejscach, w których dokonywały się wydarzenia historyczne, młodzież poznaje uwarunkowania środowiskowe i geograficzne wydarzeń historycznych.
 • Niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt Żołnierzy Armii Krajowej z młodzieżą, proces kształcenia wzbogacają emocje, powstają więzi międzyludzkie.
 • Wystawa, konferencje historyczne i projekty uczniowskie, poszerzą wiedzę uczniów, podlegać to będzie ocenie komisji konkursowej, aktywność i praca uczniów w zespołach wpływa pozytywnie na ich wszechstronny rozwój.

Strona internetowa projektu - www.ak.zsp9.pl