ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Technik mechatronik

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.
Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

  • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
     
  • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
     
  • obsługa i programowanie sterowników PLC,
     
  • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
     
  • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
     
  • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
     
  • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

  • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym(np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
     
  • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
     
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą(np. usługową)w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznyuch

  1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
     
  2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
     
  3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
     
  4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
     
  5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
     
  2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
     
  3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych