ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Historia szkoły

1 IX 1962 W budynku Technikum Energetycznego przy ul. Skrzywana 11 rozpoczynają naukę uczniowie Technikum Łączności nr 2  
19 XI 1962 Szkoła otrzymuje siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 61  
1 IX 1965 Szkoła przenosi się do własnego gmachu przy ul. Strykowskiej 10/18, funkcjonują w niej:
 • Technikum Łączności nr 2 (dzienne, zaoczne i dla pracujących)
 • Policealne Studium Zawodowe o specjalności elektronicznej (dzienne i zaoczne)
28 IV 1966 Szkole zostaje nadane imię Jana Szczepanika ; następuje wręczenie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu głównym  
1 IX 1972 Rozpoczyna działalność Liceum Zawodowe nr 5  
1 IX 1976 Szkoła zaczyna używać nazwy Zespół Szkół Elektronicznych (dołączyli tu uczniowie Technikum Łączności Nr 1 z Al. Politechniki). W skład zespołu wchodzi:
 • Technikum Elektroniczne (dzienne i zaoczne)
 • Liceum Zawodowe
 • Policealne Studium Zawodowe (dzienne i zaoczne)
1 IX 1991 Rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk w Policealnym Studium Zawodowym  
1 IX 1994 Utworzony zostaje nowy typ szkoły – Liceum Techniczne o profilu elektronicznym z autorskim programem nauczania (jedno z pierwszych w Polsce)  
1 IX 1999 Do zespołu szkół wchodzi nowo utworzone LV Liceum Ogólnokształcące, w tym klasy:
 • matematyczno-informatyczna (z autorskim programem nauczania informatyki)
 • sportowa (z programem autorskim szkolenia zawodników piłki ręcznej prowadzonym w porozumieniu z klubem sportowym „Anilana”)
1 IX 2002 Szkoła po raz kolejny zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr 10 im. Jana Szczepanika. W skład zespołu wchodzą :
 • Technikum Elektroniczne (od 2007 r. Technikum nr 10)
 • LV Liceum Ogólnokształcące
 • X Liceum Profilowane
 • Szkoła Policealna (roczna na podbudowie liceum profilowanego i dwuletnia na podbudowie pozostałych szkół)
1 IX 2005 W szkole kontynuują naukę uczniowie zlikwidowanego Zespołu Szkół Łączności im. Sylwestra Kaliskiego  
2010 Oddano do użytku boisko „Orlik”  
2012 W szkole przeprowadzono kompleksową termomodernizację. Budynek po 50 latach zyskał nowe oblicze