ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Elektronik - tradycja i nowoczesność

 Elektronik - tradycja i nowoczesność

Efekty projektu

Nabycie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod lutowania - certyfikat IPC (40 uczniów).
Nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania infrastrukturą baz danych - certyfikat Microsoft (1 nauczyciel).
Poszerzenie kompetencji ITC w zakresie programowania w języku Java (20 uczniów i 1 nauczyciel) oraz zaawansowanego zarządzania bazami danych (20 uczniów i 1 nauczyciel).
Poszerzenie kompetencji w zakresie spawania światłowodów (20 uczniów i 1 nauczyciel).
Doposażenie 5 pracowni zawodowych w nowoczesny specjalistyczny sprzęt.

 

Dokumentacja przetargowa

 

Harmonogram szkolenia
„Nowoczesne metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych
zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej
z elementami języka angielskiego technicznego”

2018 / 2019 2019 / 2020
14.01.2019 ÷ 19.01.2019 10 uczniów 16.09.2019 ÷ 21.09.2019 10 uczniów
10.06.2019 ÷ 15.06.2019 10 uczniów 21.10.2019 ÷ 26.10.2019 10 uczniów
    31.08.2020÷05.09.2020 10 uczniów
2 nauczycieli
    07.09.2020÷12.09.2020 10 uczniów

 

Harmonogram szkolenia
„Podstawy technik światłowodowych – teoria i praktyka.
Spawanie światłowodów oraz zaawansowane pomiary reflektometrem OTDR”

2018 / 2019 2019 / 2020
03.06.2019-07.06.2019    10 uczniów
1 nauczyciel
      28.09.2020÷02.10.2020    10 uczniów

 

Harmonogram szkolenia z zakresu programowania w języku Java

2019 / 2020
14.10.2019 ÷ 18.10.2019 9 uczniów
1 nauczyciel
18.11.2019 ÷ 22.11.2019 11 uczniów

 

Harmonogram szkolenia z zakresu zaawansowanego zarządzania bazami danych

2019 / 2020
25.11.2019 ÷ 29.11.2019 9 uczniów
27.01.2020 ÷ 31.01.2020 11 uczniów
1 nauczyciel

 

 

Harmonogram szkolenia z zakresu administrowania infrastrukturą baz danych

2019 / 2020
25.11.2019 ÷ 29.11.2019 1 nauczyciel

 

Staże u pracodawców
2018/19
50 uczniów odbywa 4-tygodniowe staże u pracodawców

(35 uczniów w lipcu i 15 uczniów w sierpniu)

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Rok szkolny 2018/19 Nowe terminy Rok szkolny 2019/20 Nowe terminy
Data Godziny Data Godziny Data Godziny Data Godziny
2018-10-29 13:00-15:00     2019-09-19 13:00-15:00    
2018-11-22 13:00-15:00     2019-09-26 13:00-15:00    
2018-11-23 13:00-15:00     2019-10-02 13:00-15:00    
2018-11-26 13:00-15:00     2019-10-03 13:00-15:00    
2018-11-27 13:00-15:00     2019-10-10 13:00-15:00    
2018-12-03 13:00-15:00     2019-10-17 13:00-15:00    
2018-12-10 13:00-15:00     2019-10-24 13:00-15:00    
2018-12-11 13:00-15:00     2019-10-30 13:00-15:00    
2018-12-14 13:00-15:00     2019-11-06 13:00-15:00    
2018-12-17 13:00-15:00     2019-11-07 13:00-15:00    
2019-01-08 13:00-15:00     2019-11-12 13:00-15:00    
2019-01-11 13:00-15:00     2019-12-03 13:00-15:00    
2019-01-15 13:00-15:00     2019-12-04 13:00-15:00    
2019-01-17 13:00-15:00     2019-12-05 13:00-15:00    
2019-01-28 13:00-15:00     2019-12-11 13:00-15:00    
2019-02-04 13:00-15:00     2020-01-09 13:00-15:00    
2019-02-07 13:00-15:00     2020-01-30 13:00-15:00    
2019-02-25 13:00-15:00     2020-02-04 13:00-15:00    
2019-02-28 13:00-15:00     2020-02-06 13:00-15:00    
2019-03-04 13:00-15:00     2020-02-13 13:00-15:00    
2019-03-11 13:00-15:00     2020-02-20 13:00-15:00    
2019-03-18 13:00-15:00     2020-02-25 13:00-15:00    
2019-03-19 13:00-15:00     2020-02-27 13:00-15:00    
2019-03-25 13:00-15:00     2020-03-05 13:00-15:00 2020-03-02 13:00-15:00
2019-03-28 13:00-15:00     2020-03-12 13:00-15:00 2020-03-09 13:00-15:00
2019-04-02 13:00-15:00     2020-03-19 13:00-15:00 2020-03-10 13:00-15:00
2019-04-04 13:00-15:00     2020-03-24 13:00-15:00 2020-03-11 13:00-15:00
2019-04-08 13:00-15:00 2019-04-01 13:00-15:00 2020-03-26 13:00-15:00 2020-09-03 13:00-14:00
2019-04-11 13:00-15:00 2019-04-03 13:00-15:00 2020-04-02 13:00-15:00 2020-09-04 13:00-15:00
2019-04-15 13:00-15:00 2019-04-05 13:00-15:00 2020-04-08 13:00-15:00 2020-09-08 13:00-14:00
2019-04-16 13:00-15:00 2019-04-30 13:00-15:00 2020-04-16 13:00-15:00 2020-09-10 13:00-14:00
2019-04-25 13:00-15:00 2019-06-04 13:00-15:00 2020-04-23 13:00-15:00 2020-09-11 13:00-15:00
2019-04-29 13:00-15:00     2020-04-30 13:00-15:00 2020-09-15 13:00-15:00
2019-06-03 13:00-15:00     2020-06-04 13:00-15:00 2020-09-16 13:00-15:00
2019-06-10 13:00-15:00     2020-06-10 13:00-15:00 2020-09-17 13:00-15:00
            2020-09-18 13:00-14:00
            2020-09-23 13:00-14:00
            2020-09-24 13:00-14:00
            Dodatkowy nabór
            2020-09-14 13:00-15:00
            2020-09-21 13:00-15:00
            2020-09-22 13:00-15:00
            2020-09-25 13:00-15:00
            2020-09-28 13:00-15:00
            2020-09-30 13:00-15:00
            2020-10-01 13:00-15:00
            2020-10-02 13:00-15:00
            2020-10-05 13:00-15:00
            2020-10-06 13:00-15:00
            2020-10-07 13:00-15:00
            2020-10-08 13:00-15:00
            2020-10-09 13:00-15:00
            2020-10-12 13:00-15:00