ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

ASD

Firma ASD objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik elektronik.

W ramach realizacji projektu „Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w klasach objętych patronatem została wdrożona specjalizacja „Elektroniczne systemy kontroli i nadzoru”.

Wdrożenie od podstaw nowej specjalizacji wymagało:

  • napisania dokumentacji programowej,
  • stworzenia nowej pracowni specjalistycznej,
  • wyposażenia pracowni w komputery i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W programie zawarte zostały treści kształcenia i umiejętności zawodowe, które w ocenie pracodawcy są najbardziej potrzebne jego przyszłym pracownikom. Prezentuje kompleksowe podejście do problemu ochrony i dozoru elektronicznego począwszy od analizy zagrożeń przez zaprojektowanie optymalnego systemu dostosowanego do konkretnych, rzeczywistych potrzeb użytkownika, po wykonanie instalacji i eksploatowanie systemów. Uwzględnia najnowsze rozwiązania i technologie.

W ramach projektu wykonano adaptację sali 125 na nową pracownię do specjalizacji „Elektroniczne systemy kontroli i nadzoru”, a firma ASD nieodpłatnie wyposażyła pracownię w 8 stołów laboratoryjnych oraz pomoce dydaktyczne w postaci elementów elektronicznych systemów kontroli i nadzoru.

Nasi partnerzy

EricssonCorning Optical CommunicationsBSHGrupa TechnitelAccentureASD