ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2010

Technikum nr 10
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi<
Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

Język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z 2010 roku.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 99.
W tym zdających poziom rozszerzony: 1.

W połączonej bazie wyników matury z języka polskiego i egzaminu gimnazjalnego brakuje ponad 10% danych. Może to był wynikiem problemów z połączeniem wyników z obu tych egzaminów. W związku z tym wyznaczenie pozycji szkoły na wykresie może był mniej precyzyjne.

 

Matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony)

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z 2010 roku.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 99.
W tym zdających poziom rozszerzony: 31.

W połączonej bazie wyników matury z matematyki i egzaminu gimnazjalnego brakuje ponad 10% danych. Może to był wynikiem problemów z połączeniem wyników z obu tych egzaminów. W związku z tym wyznaczenie pozycji szkoły na wykresie może był mniej precyzyjne.