ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2019

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi


Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2017-2019

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 348

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 348 311
biologia 0 1
chemia 0 1
fizyka 0 91
geografia 0 3
informatyka 0 52

Dane za lata  
2017-2019
EWD – przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 11.7
oszacowanie punktowe 10.4
dolna granica prz. ufności 9.2
średni wynik egz. – przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 122.6
oszacowanie punktowe 120.8
dolna granica prz. ufności 119.1
Liczba uczniów 348 ogółem

 

Matematyka

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2017-2019
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 348

Dane za lata  
2017-2019

EWD – matematyka

górna granica prz. ufności 12.2
oszacowanie punktowe 10.9
dolna granica prz. ufności 9.6

średni wynik egz. – matematyka

górna granica prz. ufności 122.7
oszacowanie punktowe 120.9
dolna granica prz. ufności 119.2
Liczba uczniów 348 ogółem

 

Przedmioty humanistyczne

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2017-2019
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 348

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 348 9
historia 0 8
WOS 0 4

Dane za lata  
2017-2019

EWD – przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności -0.7
oszacowanie punktowe -2.2
dolna granica prz. ufności -3.8

średni wynik egz. – przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 104.8
oszacowanie punktowe 103.1
dolna granica prz. ufności 101.3
Liczba uczniów 348 ogółem

 

JĘzyk polski

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2017-2019
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 348

Dane za lata  
2017-2019
EWD – język polski górna granica prz. ufności -0.7
oszacowanie punktowe -2.3
dolna granica prz. ufności -3.8

średni wynik egz. – język polski

górna granica prz. ufności 104.3
oszacowanie punktowe 102.5
dolna granica prz. ufności 100.8
Liczba uczniów 348 ogółem