ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2018

Wskaźniki EWD 2016-2018
Technikum nr 10

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 354 314
biologia 0 0
chemia 3 3
fizyka 134 134
geografia 4 4
informatyka 51 51

Dane za lata

2016-2018

EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności 10.5
oszacowanie punktowe 9.3
dolna granica prz. ufności 8

średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności 120.8
oszacowanie punktowe 119.1
dolna granica prz. ufności 117.3
Liczba uczniów 354 ogółem

 

 

Matematyka

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 354 314

Dane za lata

2016-2018

EWD - matematyka

górna granica prz. ufności 10.7
oszacowanie punktowe 9.4
dolna granica prz. ufności 8.2

średni wynik egz. - matematyka

górna granica prz. ufności 120.7
oszacowanie punktowe 118.9
dolna granica prz. ufności 117.1
Liczba uczniów 354 ogółem

 

 

Przedmioty humanistyczne

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 354 10
historia 2 2
WOS 2 2

Dane za lata

2016-2018

EWD - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 1.7
oszacowanie punktowe 0.2
dolna granica prz. ufności -1.3

średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 106.4
oszacowanie punktowe 104.6
dolna granica prz. ufności 102.9
Liczba uczniów 354 ogółem

 

 

Język polski

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 354 10

Dane za lata

2016-2018

EWD - język polski

górna granica prz. ufności 2.1
oszacowanie punktowe 0.5
dolna granica prz. ufności -1

średni wynik egz. - język polski

górna granica prz. ufności 106.2
oszacowanie punktowe 104.4
dolna granica prz. ufności 102.7
Liczba uczniów 354 ogółem