ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2020

Wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej 2018-2020
Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2018-2020 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 363

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 363 319
biologia 1 1
chemia 1 1
fizyka 106 106
geografia 3 3
informatyka 52 52

Dane za lata 2018-2020
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 12
oszacowanie punktowe 10.7
dolna granica prz. ufności 9.4
średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 123.2
oszacowanie punktowe 121.5
dolna granica prz. ufności 119.8
Liczba uczniów 363 ogółem

 

Matematyka

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 363 319

Dane za lata 2018-2020
EWD - matematyka górna granica prz. ufności 12.5
oszacowanie punktowe 11.2
dolna granica prz. ufności 9.9
średni wynik egz. - matematyka górna granica prz. ufności 123.3
oszacowanie punktowe 121.6
dolna granica prz. ufności 119.9
Liczba uczniów 363 ogółem

 

Przedmioty humanistyczne

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 363 13
historia 10 10
WOS 4 4

Dane za lata 2018-2020
EWD - przedmioty humanistyczne górna granica prz. ufności 0.1
oszacowanie punktowe -1.5
dolna granica prz. ufności -3
średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne górna granica prz. ufności 105.5
oszacowanie punktowe 103.8
dolna granica prz. ufności 102.1
Liczba uczniów 363 ogółem

 

Język polski

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 363 13

Dane za lata 2018-2020
EWD - język polski górna granica prz. ufności -0.1
oszacowanie punktowe -1.6
dolna granica prz. ufności -3.2
średni wynik egz. - język polski górna granica prz. ufności 104.8
oszacowanie punktowe 103.1
dolna granica prz. ufności 101.4
Liczba uczniów 363 ogółem