ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2017

Wskaźniki EWD 2015-2017
Technikum nr 10

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 330 246
biologia 1 1
chemia 18 9
fizyka 136 93
geografia 10 4
informatyka 29 29

Dane za lata 2015-2017
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 10.4
oszacowanie punktowe 9.1
dolna granica prz. ufności 7.8
średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 119.1
oszacowanie punktowe 117.3
dolna granica prz. ufności 115.4
Liczba uczniów 330 ogółem

Matematyka

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 330 246

Dane za lata 2015-2017
EWD - matematyka górna granica prz. ufności 10.9
oszacowanie punktowe 9.5
dolna granica prz. ufności 8.2
średni wynik egz. - matematyka górna granica prz. ufności 119.3
oszacowanie punktowe 117.4
dolna granica prz. ufności 115.6
Liczba uczniów 330 ogółem

Przedmioty humanistyczne

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 330 8
historia 1 1
WOS 2 1

Dane za lata 2015-2017
EWD - przedmioty humanistyczne górna granica prz. ufności 2.9
oszacowanie punktowe 1.3
dolna granica prz. ufności -0.2
średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne górna granica prz. ufności 106.7
oszacowanie punktowe 104.9
dolna granica prz. ufności 103
Liczba uczniów 330 ogółem

Język polski

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 330 8

Dane za lata 2015-2017
EWD - język polski górna granica prz. ufności 3.3
oszacowanie punktowe 1.7
dolna granica prz. ufności 0.1
średni wynik egz. - język polski górna granica prz. ufności 106.6
oszacowanie punktowe 104.8
dolna granica prz. ufności 102.9
Liczba uczniów 330 ogółem