ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2011

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
im. Jana Szczepanika w Łodzi
Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

przedmioty humanistyczne

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2011.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 186.

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
j. polski 186 1
historia 2 0
WOS 5 2

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2011.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 186.

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
matematyka 186 56
biologia 3 2
chemia 32 12
fizyka 62 8
geografia 18 8
informatyka 4 2

 

matematyka

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2011.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 186.

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
matematyka 186 56