ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2021

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2019-2021
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 377

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Dane za lata 2019-2021
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 11
oszacowanie punktowe 9,8
dolna granica prz. ufności 8,6

średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności 122,5
oszacowanie punktowe 120,9
dolna granica prz. ufności 119,3
Liczba uczniów 377 ogółem

 

Matematyka

Dane za lata 2019-2021

EWD - matematyka

górna granica prz. ufności 11,4
oszacowanie punktowe 10,1
dolna granica prz. ufności 8,8

średni wynik egz. - matematyka

górna granica prz. ufności 122,5
oszacowanie punktowe 120,8
dolna granica prz. ufności 119,2
Liczba uczniów 377 ogółem

 

Przedmioty humanistyczne

Dane za lata 2019-2021

EWD - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności -0,6
oszacowanie punktowe -2,1
dolna granica prz. ufności -3,7

średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 105,1
oszacowanie punktowe 103,4
dolna granica prz. ufności 101,7
Liczba uczniów 377 ogółem

 

Język polski

Dane za lata 2019-2021

EWD - język polski

górna granica prz. ufności -0,7
oszacowanie punktowe -2,3
dolna granica prz. ufności -3,8

średni wynik egz. - język polski

górna granica prz. ufności 104,4
oszacowanie punktowe 102,7
dolna granica prz. ufności 101,1
Liczba uczniów 377 ogółem