ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2016

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
im. Jana Szczepanika w Łodzi

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 288

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka
288
176
biologia
5
2
chemia
33
20
fizyka
121
48
geografia
17
3
informatyka
10
10

Dane za lata

2014-2016

EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności
10.1
oszacowanie punktowe
8.6
dolna granica prz. ufności
7.2

średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności
118.9
oszacowanie punktowe
116.9
dolna granica prz. ufności
114.8
Liczba uczniów 288 ogółem

MATEMATYKA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 288

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka
288
176
Dane za lata 2014-2016

EWD - matematyka

górna granica prz. ufności
10.8
oszacowanie punktowe
9.3
dolna granica prz. ufności
7.8

średni wynik egz. - matematyka

górna granica prz. ufności
119.4
oszacowanie punktowe
117.3
dolna granica prz. ufności
115.2
Liczba uczniów 288 ogółem

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 288

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski
288
6
historia
1
1
WOS
2
1
Dane za lata 2014-2016

EWD - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności
3
oszacowanie punktowe
1.3
dolna granica prz. ufności
-0.4

średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności
105.9
oszacowanie punktowe
103.9
dolna granica prz. ufności
101.9
Liczba uczniów 288 ogółem

JĘZYK POLSKI

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 288

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski
288
6
Dane za lata 2014-2016

EWD - język polski

górna granica prz. ufności
3.3
oszacowanie punktowe
1.6
dolna granica prz. ufności
-0.2

średni wynik egz. - język polski

górna granica prz. ufności
105.7
oszacowanie punktowe
103.7
dolna granica prz. ufności
101.8
Liczba uczniów 288 ogółem