ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2012

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
im. Jana Szczepanika w Łodzi
Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

przedmioty humanistyczne

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 267.

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
j. polski 267 1
historia 3 0
WOS 8 4

język polski

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 267.

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
j. polski 267 1

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 267.

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
matematyka 267 99
biologia 3 2
chemia 53 29
fizyka 81 14
geografia 24 12
informatyka 4 2

matematyka

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 267.

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
matematyka 267 99