ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2013

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
im. Jana Szczepanika w Łodzi
Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

przedmioty humanistyczne

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 262.
Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
j. polski 262 1
historia 1 0
WOS 7 3

język polski

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 262.
Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
j. polski 262 1

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 262.
Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
matematyka 262 130
biologia 2 1
chemia 72 42
fizyka 88 14
geografia 23 12
informatyka 2 0

matematyka

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 262.
Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot łącznie poziom rozszerzony
matematyka 262 130