ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2014

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
im. Jana Szczepanika w Łodzi
Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
  Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 248
Przedmiot łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 248 1
historia 1 0
WOS 4 2

Dane za lata 2012-2014
EWD - przedmioty humanistyczne górna granica prz. ufności 3,7
oszacowanie punktowe 1,8
dolna granica prz. ufności -0,1
Średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne górna granica prz. ufności 105,4
oszacowanie punktowe 103,3
dolna granica prz. ufności 101,2
Liczba uczniów ogółem 248
j. polski 248
historia 1
WOS 4JĘZYK POLSKI

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
  Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 248
Przedmiot łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 248 1

Dane za lata 2012-2014
EWD - język polski górna granica prz. ufności 4,0
oszacowanie punktowe 2,1
dolna granica prz. ufności 0,2
Średni wynik egz. - język polski górna granica prz. ufności 105,3
oszacowanie punktowe 103,2
dolna granica prz. ufności 101,1

Liczba uczniów

ogółem 248
j. polski 248PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
  Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 248
Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 248 138
biologia 4 1
chemia 71 45
fizyka 82 10
geografia 28 10
informatyka 1 1

Dane za lata 2012-2014
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 9,0
oszacowanie punktowe 7,4
dolna granica prz. ufności 5,8
Średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 117,5
oszacowanie punktowe 115,4
dolna granica prz. ufności 113,2
Liczba uczniów ogółem 248
matematyka 248
biologia 4
chemia 71
fizyka 82
geografia 28
informatyka 1MATEMATYKA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
  Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 248
Przedmiot łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 248 138

Dane za lata 2012-2014
EWD - matematyka górna granica prz. ufności 10,5
oszacowanie punktowe 8,9
dolna granica prz. ufności 7,3
Średni wynik egz. - matematyka górna granica prz. ufności 118,7
oszacowanie punktowe 116,6
dolna granica prz. ufności 114,5
Liczba uczniów ogółem 248
matematyka 248