ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2015

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
im. Jana Szczepanika w Łodzi

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 265

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 265 138
biologia 5 2
chemia 66 35
fizyka 109 7
geografia 30 8
informatyka 2 2
Dane za lata 2013-2015

EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności 11
oszacowanie punktowe 9.5
dolna granica prz. ufności 7.9

średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności 118.6
oszacowanie punktowe 116.6
dolna granica prz. ufności 114.6
Liczba uczniów 265 ogółem

MATEMATYKA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 265

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 265 138

Dane za lata

2013-2015

EWD - matematyka

górna granica prz. ufności 12.3
oszacowanie punktowe 10.8
dolna granica prz. ufności 9.2

średni wynik egz. - matematyka

górna granica prz. ufności 119.7
oszacowanie punktowe 117.7
dolna granica prz. ufności 115.6
Liczba uczniów 265 ogółem

 

 

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 265

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 265 2
historia 0 0
WOS 3 1

Dane za lata

2013-2015

EWD - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 3.6
oszacowanie punktowe 1.8
dolna granica prz. ufności 0

średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 105.2
oszacowanie punktowe 103.2
dolna granica prz. ufności 101.2
Liczba uczniów 265 ogółem

 

 

JĘZYK POLSKI

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 265

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 265 2

Dane za lata

2013-2015

EWD - język polski

górna granica prz. ufności 4
oszacowanie punktowe 2.2
dolna granica prz. ufności 0.3

średni wynik egz. - język polski

górna granica prz. ufności 105.2
oszacowanie punktowe 103.2
dolna granica prz. ufności 101.2
Liczba uczniów 265 ogółem